Od czego zależy cena usługi wyceny nieruchomości?

SINRE. Cennik

Koszt wyceny jest uzależniony przede wszystkim od następujących czynników:

Czynniki te mają bezpośredni wpływ na pracochłonność wyceny, a tym samym na jej koszt.

Koszt sporządzenia operatu szacunkowego

Wynagrodzenie za sporządzenie operatu szacunkowego ustalane jest indywidualnie z każdym klientem przed przystąpieniem do wyceny nieruchomości. Kwoty wynagrodzeń zaczynają się od 1000 zł + VAT. Pracochłonność najprostszej wyceny to minimum 16 godzin roboczych.

Koszt usługi doradczej

Ustalany jest indywidualnie w zależności od zakresu i stopnia skomplikowania sprawy, od 200 zł/h + VAT.

Termin sporządzenia operatu szacunkowego

Minimalny czas potrzebny na sporządzenie operatu szacunkowego to 5 dni roboczych od oględzin nieruchomości i dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów.

Jesteśmy specjalistami. Wycenimy każdą nieruchomość. Nie boimy się skomplikowanych spraw. Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia zakresu wyceny odpowiadającego Państwa potrzebom, a także kosztu i terminu sporządzenia operatu szacunkowego.