Doświadczenie, profesjonalizm i terminowość

Doświadczenie, profesjonalizm i terminowość

Nieustannie rozwijamy nasze kompetencje i podnosimy kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach naukowych, dzięki czemu jakość naszych usług jest na wysokim poziomie – co potwierdzają zadowoleni Klienci.

Certyfikaty

Świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości
Ustanowienie biegłą sądową z dziedziny: szacunku nieruchomości, praw do nieruchomości oraz czynszów przy Sądzie Okręgowym w Łodzi
Nadanie stopnia doktora w dyscyplinie ekonomia i finanse przez Komisję Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych tej dyscypliny
Świadectwo zdania egzaminu z zakresu "Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych"nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych"
Ustanowienie biegłym sądowym przy  Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu wyceny nieruchomości
Ustanowienie biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim
Zaświadczenie o ukończeniu warsztatów na temat metodyki wyliczania wartości służebności przesyłu na tle szkód infrastrukturalnych oraz określanie wartości bezumownego korzystania z nieruchomości
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia: określanie chłonności inwestycyjnej działki budowlanej - studium przypadku
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia: podejście dochodowe w wycenie nieruchomości komercyjnych
Zaświadczenie o ukończeniu warsztatów o tematyce wycena nakładów na nieruchomości w sprawach cywilnych

Referencje