Cennik

Od czego zależy cena usługi wyceny nieruchomości?

Koszt wyceny jest uzależniony przede wszystkim od następujących czynników:
  • rodzaju, powierzchni i lokalizacji nieruchomości,
  • celu wyceny,
  • dostępności danych rynkowych,
  • dokumentów dostarczonych przez klienta.
Czynniki te mają bezpośredni wpływ na pracochłonność wyceny, a tym samym na jej koszt.

Koszt sporządzenia operatu szacunkowego

Wynagrodzenie za sporządzenie operatu szacunkowego ustalane jest indywidualnie z każdym klientem przed przystąpieniem do wyceny nieruchomości. Kwoty wynagrodzeń zaczynają się od 800 zł + VAT. Pracochłonność najprostszej wyceny to minimum 16 godzin roboczych.

Koszt usługi doradczej

Ustalany jest indywidualnie w zależności od zakresu i stopnia skomplikowania sprawy, od 150 zł/h + VAT.

Termin sporządzenia operatu szacunkowego

Minimalny czas potrzebny na sporządzenie operatu szacunkowego to 5 dni roboczych od oględzin nieruchomości i dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów.

Jesteśmy specjalistami. Wycenimy każdą nieruchomość. Nie boimy się skomplikowanych spraw. Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia zakresu wyceny odpowiadającego Państwa potrzebom, a także kosztu i terminu sporządzenia operatu szacunkowego.

Email: biuro@sinre.pl
Tel: +48 605 332 206
Tel 2: +48 577 005 165