Beata Wieteska-Rosiak - rzeczoznawca majątkowy

Beata Wieteska-Rosiak

Rzeczoznawca Majątkowy

Doktor nauk ekonomicznych. Od 2018 r. posiada uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 7390. Doświadczony pracownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni wykładowca na studiach kierunku Inwestycje i Nieruchomości w zakresie metodyki wyceny nieruchomości i budownictwa zrównoważonego. Kierownik lub wykonawca wielu projektów badawczych i naukowych, autor licznych publikacji polskich i międzynarodowych, współautor monografii oraz opracowań na zlecenie podmiotów sektora publicznego i prywatnego. Uczestnik szkoleń z zakresu nieruchomości i rozwoju kompetencji metodycznych, dydaktycznych i społecznych. Praktyk, naukowiec i dydaktyk, ale również miłośnik CrossFitu, powieści kryminalnych i podróży.

Do jej obowiązków należy sporządzanie wycen nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych oraz przygotowywanie opinii o wysokości czynszu, wartości nakładów i ograniczonych praw rzeczowych. Zajmuje się badaniem rynku nieruchomości, a także pozyskiwaniem oraz analizą dokumentacji niezbędnej do wyceny.