Agata Gusta

Rzeczoznawca majątkowy

Specjalizuję się w wycenach nieruchomości komercyjnych i analizach rynku nieruchomości.

Czym się zajmujemy?

Pracujemy dla firm, deweloperów, kancelarii prawnych, instytucji i jednostek administracji publicznej.

Doświadczenie, profesjonalizm i terminowość

Tworzymy zespół ekspertów rynku nieruchomości. Nasze kwalifikacje i profesjonalizm potwierdzają Klienci.

O MNIE

Agata Gusta SINRE Rzeczoznawca majątkowy

Nazywam się Agata Gusta, jestem doktorem nauk ekonomicznych i rzeczoznawcą majątkowym specjalizującym się w wycenie nieruchomości komercyjnych i gruntów inwestycyjnych, analizach rynku nieruchomości, doradztwie administracyjno-prawnym i inwestycyjnym. Z rynkiem nieruchomości jestem związana od 2008 roku. Od 2012 r. posiadam uprawnienia zawodowe nr 5538 w zakresie szacowania nieruchomości.

Pełnię funkcję biegłego sądowego z zakresu wyceny nieruchomości przy Sądzie Okręgowym w Łodzi, Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim. Jestem wpisana na listę rzeczoznawców majątkowych Związku Banków Polskich. W latach 2017 – 2020 pracowałam na stanowisku asystenta w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Łódzkiego. Dzięki wieloletniemu pełnieniu funkcji biegłego sądowego, zdobyłam duże doświadczenie w wycenach nieruchomości o skomplikowanym charakterze i praw do nieruchomości (służebności gruntowe, osobiste, przesyłu, najem, dzierżawa). Podstawą nadania stopnia była rozprawa doktorska pt. “Instytucjonalne uwarunkowania determinujące proces wyceny nieruchomości w Polsce”.

Od 2016 r. jestem właścicielką firmy Sinre, która świadczy kompleksowe usługi związane z wyceną nieruchomości, analizami/monitoringiem rynku nieruchomości, sporządzaniem raportów, doradztwem administracyjno – prawnym i inwestycyjnym  dla klientów biznesowych – deweloperów, inwestorów, przedsiębiorstw z innych branż, kancelarii prawnych, banków, a także dla sądów, prokuratur, komorników oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Realizujemy zlecenia głównie na terenie: Łodzi i powiatów ościennych oraz Warszawy i powiatów ościennych.

EKSPERTAMI RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Sinre tworzy zespół ekspertów – rzeczoznawcy majątkowi oraz specjaliści ds. wyceny nieruchomości. Nasza praca oparta jest na połączeniu fachowej wiedzy z bogatym doświadczeniem zawodowym. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie i realizujemy je na najwyższym poziomie – terminowo i rzetelnie, w oparciu o zawodową etykę i zasadę poufności. Markę Sinre budujemy poprzez kluczowe dla nas wartości:

– Indywidualne podejście do każdego klienta

– Poufność

– Terminowość

OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Specjalizujemy się w wycenach i analizach rynku nieruchomości. Świadczymy usługi doradcze w zakresie gospodarki nieruchomościami: oferujemy wsparcie merytoryczne w procesach inwestycyjnych, postępowaniach administracyjnych i sądowych, udzielamy porad w sprawach związanych z rynkiem nieruchomości. Naszą pracę opieramy na trzech fundamentach:

– Etyka zawodowa

– Znajomość przepisów prawa

– Inwestycje w rozwój zawodowy

SPRAWNIE I SKUTECZNIE

Podejmujemy się trudnych i skomplikowanych spraw. Świadczymy usługi dla klientów B2B z branży deweloperskiej,  kancelarii prawnych, komorników, syndyków, sądów, banków, urzędów skarbowych, jednostek samorządu terytorialnego, w mniejszym zakresie także dla osób fizycznych.  Realizujemy wszelkie zlecenia w obszarze gospodarki nieruchomościami. Świadczymy usługi na najwyższym poziomie, czego dowodem są uzyskane przez naszą firmę uprawnienia i certyfikaty, a także referencje naszych Klientów.  Gwarantujemy:

– Indywidualne podejście do każdego klienta

– Poufność

– Terminowość

REFERENCJE

OFERTA

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze związanej z szacowaniem wartości nieruchomości, wyceniamy wszystkie rodzaje nieruchomości, prawa majątkowe i zobowiązaniowe (służebności gruntowe, osobiste, przesyłu, najem, dzierżawa, dożywocie), określamy wysokość czynszów najmu i wynagrodzeń za bezumowne korzystanie z nieruchomości, sporządzamy opinie o wartości odszkodowań.

Udzielamy profesjonalnych porad w zakresie postępowań administracyjnych i sądowych, których przedmiotem są nieruchomości i inne prawa majątkowe, w szczególności w zakresie: aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, opłat planistycznych, adiacenckich, odszkodowań, wynagrodzeń za służebności, wywłaszczeń. Zajmujemy się doradztwem inwestycyjnym, dokonujemy badań rynku nieruchomości, w szczególności: analizy SWOT lokalizacji inwestycji, analizy opłacalności inwestycji, badania trendów zmian cen i stawek czynszów, analizy konkurencji. W przypadku analiz o szerokim zakresie współpracujemy z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Łódzkiego, architektami, prawnikami i innymi specjalistami.

Na życzenie Klienta przygotowujemy także opracowania w języku angielskim.

AKTUALNOŚCI

KWALIFIKACJE

CENNIK

Koszt wyceny jest uzależniony przede wszystkim od następujących czynników:

– rodzaju, powierzchni i lokalizacji nieruchomości,

– celu wyceny,

– dostępności danych rynkowych,

– dokumentów dostarczonych przez klienta.

Czynniki te mają bezpośredni wpływ na pracochłonność wyceny, a tym samym na jej koszt.

Wynagrodzenie za sporządzenie operatu szacunkowego ustalane jest indywidualnie z każdym klientem przed przystąpieniem do wyceny nieruchomości. Kwoty wynagrodzeń zaczynają się od 1000 zł + VAT. Pracochłonność najprostszej wyceny to minimum 16 godzin roboczych.

Ustalany jest indywidualnie w zależności od zakresu i stopnia skomplikowania sprawy, od 200 zł/h + VAT.

Minimalny czas potrzebny na sporządzenie operatu szacunkowego to 5 dni roboczych od oględzin nieruchomości i dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów.

Jesteśmy specjalistami. Wycenimy każdą nieruchomość. Nie boimy się skomplikowanych spraw. Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia zakresu wyceny odpowiadającego Państwa potrzebom, a także kosztu i terminu sporządzenia operatu szacunkowego.

KONTAKT

Sinre
ul. Senatorska 24/26
93-192 Łódź

NIP: 7 2 8 – 2 6 3 – 4 9 – 7 1
Numer Konta Bankowego

31  1140  2004  0000  3302  7650  2717

Obszary działania: Łódź i powiaty ościenne, Warszawa i powiaty ościenne, Cała Polska
(w zakresie wyceny gruntów inwestycyjnych, nieruchomości komercyjnych i innych dużych zleceń)