Wycena służebności przesyłu

Wycena służebności przesyłu

Jesienią miały miejsce spore zmiany w zakresie przepisów prawa dotyczących wyceny służebności przesyłu i tematów z nią powiązanych. Przede wszystkim po raz pierwszy ta tematyka została podjęta na poziomie przepisów prawa – konkretnie w § 32 Rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości z dnia 5 września 2023 r.

Projekt tego rozporządzenia pojawił się w czerwcu 2023 r. i wzbudził kontrowersje na wielu płaszczyznach, w odniesieniu do kwestii służebności przesyłu w mojej ocenie bardzo kontrowersyjny był zapis dotyczący wielkości współczynnika korzystania z pasa służebności, gdyż przepis wprost wskazywał jakie mają być jego poziomy, nie dając w tym zakresie rzeczoznawcom wielkiego wyboru.

W ostatecznej wersji rozporządzenia zapis ten nieco złagodzono, w szczególności dopuszczono w niektórych przypadkach przyjmowanie współczynnika na poziomie innym, niż wynika z przepisu § 32.

Współczynnik korzystania z pasa służebności przesyłu przez przedsiębiorcę przesyłowego

6. W przypadku braku danych rynkowych współczynnik korzystania z pasa służebności przesyłu przez przedsiębiorcę przesyłowego można przyjąć w wysokości:
1) dla urządzeń podziemnych: ≤ 0,3;
2) dla urządzeń nadziemnych: ≤ 0,5;
3) dla urządzeń naziemnych: 1;
4) dla urządzeń posadowionych w pasach przeznaczonych do przejścia i przejazdu, w tym dróg wewnętrznych: ≤ 0,1.
7. W szczególnych przypadkach dla urządzeń, o których mowa w ust. 6 pkt 1, 2 i 4, dopuszcza się przyjęcie współczynników wyższych.

Na ile twardo rzeczoznawcy będą trzymać się przewidzianych widełek współczynnika korzystania, czas pokaże.

Nowy standard Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM)

Niedługo po wejściu w życie rozporządzenia, pojawił się nowy standard Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM): „Określanie obniżenia wartości nieruchomości na skutek lokalizacji i posadowienia urządzeń przesyłowych, wartości służebności przesyłu i wynagrodzenia za jej ustanowienie oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości”.

Długo zwlekałam z zapoznaniem się z jego treścią, mając w pamięci jak męczące było przyswajanie jego poprzedniej wersji. Pomimo kilkukrotnego przeczytania, zaznaczenia najistotniejszych fragmentów, nawet po latach w wielu miejscach zastanawiałam się co autor właściwie miał na myśli. I tu spotkało mnie miłe zaskoczenie, bo nowy standard jest napisany dużo bardziej konkretnie i przynajmniej w zakresie kwestii podstawowych, zawiera wszystkie niezbędne wyjaśnienia. Jest to niezwykle istotne, bo spraw związanych z tematyką służebności przesyłu jest wiele, a dla rzeczoznawców jest to temat trudny, zwłaszcza w zakresie związanym z nieruchomościami, na których już istnieją urządzenia przesyłowe.

Standard nadal nie wyjaśnia wielu kwestii. Jak to zwykle bywa w wycenie nieruchomości, w tematach o bardziej skomplikowanym charakterze, pojedynczy rzeczoznawca musi samodzielnie podejmować kluczowe decyzje w zakresie istotnych dla wyniku założeń. Niemniej jednak, oceniam, że zarówno odniesienie się do wyceny służebności przesyłu w przepisach prawa, jak i nowy standard, są krokami w dobrym kierunku.

Ostatnie artykuły