Różnice w wartości pomiędzy wycenami nieruchomości

Różnice w wartości pomiędzy wycenami

Czy wartość tej samej nieruchomości wycenionej przez różnych rzeczoznawców majątkowych powinna być identyczna? Nie, nie powinna, wręcz w praktyce jest to niemożliwe do osiągnięcia. Wycena jest szacunkiem, stanowi opinię ekspercką, obarczoną pewną dozą subiektywizmu, a różnice pomiędzy określanymi wartościami to naukowo zwana niepewność wyceny, która jest normalnym zjawiskiem.

Żeby w ogóle móc porównywać ze sobą dwie wyceny, tożsame muszą być założenia wejściowe, czyli przedmiot, zakres, cel, a także daty istotne w operacie. Jeżeli te nie są takie same, to porównanie nie ma sensu. W przypadku daty, na którą określane są ceny, można założyć, że różnica kilku miesięcy nie jest istotna, ale już pół roku i więcej – to zależy od tego w jakiej fazie jest rynek. Jeżeli ceny są stabilne, wyceny będą porównywalne, ale jeżeli mamy do czynienia z dużymi wzrostami czy spadkami, już niestety nie.

Margines błędu pomiędzy wycenami nieruchomości

Niepewność dotycząca rozbieżności między różnymi wycenami jest określana jako margines błędu. Niezwykle istotne z punktu widzenia praktyki wyceny jest to, jaką wielkość marginesu błędu należy uznać za akceptowalną. W warunkach polskich, zarówno na gruncie nauki, jak i praktyki, na temat niepewności wyceny mówi się bardzo niewiele, a nawet kilkuprocentowa różnica pomiędzy wycenami przez odbiorców postrzegana jest w kategorii błędu. Dla zdecydowanej większości klientów, wynik wskazany w operacie szacunkowym stanowi wartość pewną, dokładną, niepodważalną, co jest założeniem błędnym.

Mniejszy błąd powinien być akceptowalny w przypadku wycen typowych nieruchomości, na dobrze rozwiniętych rynkach (np. lokali mieszkalnych w dużych miastach), w stosunku do wycen nieruchomości nietypowych na słabo rozwiniętych rynkach (np. budynków handlowych w miastach powiatowych). W angielskich sądach margines rozbieżności pomiędzy wycenami na poziomie 10-15% jest rutynowo akceptowany.

Z pewnością jednak, powinno mieć miejsce wyraźne rozróżnienie pomiędzy niepewnością wyceny, a błędami wynikającymi z zaniedbań, niewiedzy, niedokładności czy niestaranności. Czasami to błędy popełniane przez rzeczoznawców majątkowych przekładają się na niepewność wyniku wyceny o charakterze anormalnym, która co do zasady nie powinna występować, a środowisko rzeczoznawców majątkowych powinno dążyć do wyeliminowania tego zjawiska przez odpowiednie zmiany systemowe.

 

Ostatnie artykuły