Nadanie stopnia doktora i ustanowienie biegłym sądowym

SINRE Nadanie stopnia doktora i ustanowienie biegłym sądowym Agata Gusta

Dwie informacje oficjalne dotyczące poszerzania naszych kompetencji i kwalifikacji:

Stopień doktora

Ustanowienie biegłą sądową

Ustanowienie biegłą sądową z dziedziny: szacunku nieruchomości, praw do nieruchomości oraz czynszów przy Sądzie Okręgowym w Łodzi
Nadanie stopnia doktora w dyscyplinie ekonomia i finanse przez Komisję Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych tej dyscypliny

Ostatnie artykuły