Projekt rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości

Projekt rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości

W ostatnim czasie dużo się dzieje w temacie zmian przepisów związanych z gospodarką nieruchomościami. Na razie większość reform jest w fazie projektowej, ale, jeśli wejdą w życie, będzie to miało wpływ także na wycenę nieruchomości.

Nieuchronnie we wrześniu tego roku będziemy mieli nowe Rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości, którego projekt został niedawno opublikowany. Jest ono znacznie bardziej szczegółowe od rozporządzenia obowiązującego obecnie. Znaczna część treści została zaczerpnięta ze standardów zawodowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Wycena nieruchomości w podejściu porównawczym

Duże kontrowersje wśród rzeczoznawców budzą przepisy odnoszące się do wyceny w podejściu porównawczym, w szczególności § 6.3., z którego wynika konieczność wykorzystywania do określania wartości danych o cenach transakcyjnych pochodzących z aktów notarialnych oraz § 6.5., w którym pojawia się zapis o ustalaniu cech nieruchomości podobnych na podstawie wszelkich dostępnych źródeł, m. in. oględzin.

Obecnie wielu rzeczoznawców majątkowych korzysta z Rejestrów Cen Nieruchomości prowadzonych przez starostwa czy też z prywatnych baz danych tworzonych przez grupy rzeczoznawców. Konieczność badania danych źródłowych o cenach, tj. aktów notarialnych, będzie rewolucją i znacznie zwiększy czasochłonność wycen. Kierunek zmian wydaje się słuszny, mający na celu poprawę jakości wycen. Uważam natomiast, że ustawodawca powinien jednocześnie zapewnić rzeczoznawcom możliwość przeglądu aktów notarialnych on-line. Takie rozwiązania funkcjonują już w części starostw, ale niestety nie we wszystkich. Z drugiej strony, w tej sytuacji, sens prowadzenia Rejestrów Cen Nieruchomości w dotychczasowy, dość szczegółowy sposób wydaje się wątpliwy. Co prawda z formalnego punktu widzenia nie są one dedykowane rzeczoznawcom, ale w praktyce to oni są głównymi korzystającymi.

Trudno jednoznacznie stwierdzić, nawet czytając uzasadnienie projektu, czy oględziny nieruchomości podobnych miałyby być obowiązkowe czy zależeć od sytuacji i decyzji rzeczoznawcy. W dobie tak dużej dostępności danych o nieruchomościach on-line, w tym ortofotomap i zdjęć z różnych dat, ewentualny obowiązek oględzin nieruchomości w terenie wydaje się przesadzony. Oczywiście są sytuacje kiedy jest to zasadne np. przy wycenie domów czy innych nieruchomości zabudowanych, zwłaszcza gdy dostępność zdjęć on-line jest ograniczona, ale decyzja w tym zakresie powinna należeć do rzeczoznawcy majątkowego.

Co sadzicie o projekcie rozporządzenia?

Ostatnie artykuły