Średnie różnice pomiędzy cenami ofertowymi i transakcyjnymi mieszkań

Średnie różnice pomiędzy cenami ofertowymi i transakcyjnymi mieszkań

Cena, za którą sprzedający oferuje mieszkanie do sprzedaży praktycznie nigdy nie jest ceną ostateczna, zwykle podlega negocjacjom. Na jaki upust może liczyć kupujący?

Różnice są generalnie większe na rynku wtórnym niż na rynku pierwotnym, niezależnie od miasta i okresu. Wynika to z tego, że większość sprzedających mieszkania z drugiej ręki nie działa profesjonalnie na rynku nieruchomości. Osoby te mają ograniczoną wiedzę o wartości posiadanego lokalu, jak również konkretne (często wygórowane) oczekiwania co do ceny, które weryfikuje rynek.

Tendencje w różnicach cen mieszkań

Wykres pokazuje także, że różnice pomiędzy ceną ofertową i transakcyjną są mniejsze w okresach dobrej koniunktury (lata 2020-2021), a rosną w czasie spowolnienia gospodarczego. Mniejsze zainteresowanie zakupem nieruchomości daje kupującym większe możliwości negocjacyjne. Widać wyraźnie, że począwszy od III kwartału 2022 r., a więc po rozpoczęciu się wojny na Ukrainie i dużych podwyżkach stóp procentowych, różnice miedzy ceną ofertową i transakcyjną mają tendencję rosnącą, zarówno w Łodzi, jak i w Warszawie. Wzrosty na rynku pierwotnym są mniejsze niż na rynku wtórnym, gdzie w przeciągu roku różnice powiększyły się o ok. 10 punktów procentowych i osiągnęły największy poziom od wielu lat. 

Po uruchomieniu rządowego programu „Bezpieczny kredyt 2%”, a także zahamowaniu wzrostu inflacji, można się spodziewać, że w kolejnych kwartałach różnice pomiędzy cenami z ofert i transakcji będą maleć.

*opracowano na podstawie danych publikowanych przez NBP

Ostatnie artykuły