Wycena hotelu

Wycena hotelu SINRE

Hotel to jeden z trudniejszych obiektów do wyceny. Z uwagi na niewielki obrót nieruchomościami hotelowymi w odniesieniu do innych segmentów rynku, a także ponadprzeciętny wpływ na wartość lokalizacji – zarówno ogólnej, jak i szczegółowej – najczęściej do wyceny hoteli stosuje się podejście dochodowe, metodę zysków.

W metodzie zysków podstawą obliczania dochodu z nieruchomości jest część dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej na nieruchomości, ściśle związanej z jej specjalistycznym charakterem, który determinuje rodzaj tej działalności. Służy ona do wyceny nieruchomości, nie przedsiębiorstwa.

Wycena funkcjonującego hotelu

Sytuacja jest stosunkowo łatwa gdy mamy do czynienia z funkcjonującym hotelem, przynoszącym zyski. Większość niezbędnych informacji do wyceny dostarczą nam dane historyczne w zakresie przychodów i kosztów, jakie generuje obiekt.

Wycena hotelu, który jeszcze nie funkcjonuje

Znacznie trudniej jest wycenić hotel, który jeszcze nie funkcjonuje. O ile pozyskanie danych z rynku odnoszących się do przychodów, takich jak: dostępność hoteli w rejonie, ceny noclegów czy stopień wykorzystania miejsc noclegowych jest jak najbardziej możliwe (znaczna część informacji w tym zakresie udostępniana jest przez GUS), to już oszacowanie wysokości kosztów generowanych przez obiekt jest nie lada wyzwaniem.

Nie ma jednak rzeczy niemożliwych. Każdą nieruchomość, w tym hotelową, da się wycenić, przy odpowiednim zaangażowaniu i umiejętnościach rzeczoznawcy majątkowego. Ponieważ uwielbiam wyzwania, specjalizuję się w wycenie hoteli i innych nieruchomości, których wartość w praktyce określa się metodą zysków: stacji benzynowych, kin czy hal sportowych. Zapraszam do współpracy w tym zakresie.

Ostatnie artykuły