Jesteśmy specjalistami. Wycenimy każdą nieruchomość

Sinre. Jesteśmy specjalistami. Wycenimy każdą nieruchomość

Wycena nieruchomości to proces złożony. Wiarygodna oraz prawidłowo wykonana jest kluczem do podjęcia dobrej decyzji biznesowej czy uzyskania kredytu bankowego. 

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze związanej z szacowaniem wartości nieruchomości, wyceniamy wszystkie rodzaje nieruchomości, prawa majątkowe i zobowiązaniowe (służebności gruntowe, osobiste, przesyłu, najem, dzierżawa, dożywocie), określamy wysokość czynszów najmu i wynagrodzeń za bezumowne korzystanie z nieruchomości, sporządzamy opinie o wartości odszkodowań.

Udzielamy profesjonalnych porad w zakresie postępowań administracyjnych i sądowych, których przedmiotem są nieruchomości i inne prawa majątkowe, w szczególności w zakresie: aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, opłat planistycznych, adiacenckich, odszkodowań, wynagrodzeń za służebności, wywłaszczeń. Zajmujemy się doradztwem inwestycyjnym, dokonujemy badań rynku nieruchomości, w szczególności: analizy SWOT lokalizacji inwestycji, analizy opłacalności inwestycji, badania trendów zmian cen i stawek czynszów, analizy konkurencji. W przypadku analiz o szerokim zakresie współpracujemy z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Łódzkiego, architektami, prawnikami i innymi specjalistami.

Na życzenie Klienta przygotowujemy także opracowania w języku angielskim.

Do kogo kierujemy nasze usługi?

Kancelarie prawne

Kancelarie prawne

Deweloperzy i inwestorzy

Deweloperzy i inwestorzy

Przedsiębiorcy, biura rachunkowe i podatkowe

Przedsiębiorcy, biura rachunkowe i podatkowe

Komornicy i syndycy

Komornicy i syndycy

Osoby prywatne

Osoby prywatne

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe

Gminy i instytucje publiczne

Gminy i instytucje publiczne