Oferta

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze związanej z szacowaniem wartości nieruchomości, wyceniamy wszystkie rodzaje nieruchomości, prawa majątkowe i zobowiązaniowe (służebności gruntowe, osobiste, przesyłu, najem, dzierżawa, dożywocie), określamy wysokość czynszów najmu i wynagrodzeń za bezumowne korzystanie z nieruchomości, sporządzamy opinie o wartości odszkodowań.

Udzielamy profesjonalnych porad w zakresie postępowań administracyjnych i sądowych, których przedmiotem są nieruchomości i inne prawa majątkowe, w szczególności w zakresie: aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, opłat planistycznych, adiacenckich, odszkodowań, wynagrodzeń za służebności, wywłaszczeń. Zajmujemy się doradztwem inwestycyjnym, dokonujemy badań rynku nieruchomości, w szczególności: analizy SWOT lokalizacji inwestycji, analizy opłacalności inwestycji, badania trendów zmian cen i stawek czynszów, analizy konkurencji. W przypadku analiz o szerokim zakresie współpracujemy z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Łódzkiego, architektami, prawnikami i innymi specjalistami.

Na życzenie Klienta przygotowujemy także opracowania w języku angielskim.