Ważna zmiana w wycenach dla komorników

Ważna zmiana w wycenach dla komorników SINRE

1 lipca 2023 r. weszła w życie istotna zmiana Kodeksu Postępowania Cywilnego w zakresie opisu i oszacowania dla potrzeb egzekucji z nieruchomości.

Zmianie ulega Art. 948. § 2

Aktualnie w oszacowaniu należy podać osobno wartość nieruchomości, budowli i innych urządzeń, przynależności i pożytków oraz osobno wartość całości, jak również wartość części nieruchomości, która w myśl art. 946 została wydzielona celem wystawienia oddzielnie na licytację.

Oznacza to, że w przypadku nieruchomości zabudowanych, poza określeniem wartości nieruchomości, która ma zostać sprzedana, konieczne jest dodatkowo określenie wartości samego gruntu, aby zgodnie z przepisami podać odrębnie wartość budowli i innych urządzeń.

Zgodnie z nowym brzmieniem Art. 948. § 2 w oszacowaniu poza wartością całej nieruchomości należy podać osobno wartość przynależności i pożytków, a także części nieruchomości, która zgodnie z art. 946 może zostać wydzielona celem wystawienia oddzielnie na licytację.

Tym samym ustawodawca upraszcza wycenę gruntów zabudowanych, ograniczając ją do określenia wartości całej nieruchomości. Uważam, że jest to zmiana jak najbardziej słuszna, gdyż z uwagi na niepodzielność nieruchomości, informacja w zakresie tego jaki procent wartości stanowi grunt, a jaki naniesienia, była zbędną formalnością, niepotrzebnie zwiększającą koszty związane z wyceną.

Ostatnie artykuły