Czego mogą dotyczyć błędy w wycenie nieruchomości?

Czego mogą dotyczyć błędy w wycenie nieruchomości

Błędy w wycenie nieruchomości mogą dotyczyć:

W praktyce, teoretycznie dobrze sporządzony pod kątem formalnym operat szacunkowy może prowadzić do błędnie oszacowanej wartości, jak i odwrotnie – z nie do końca poprawnej od strony formalnej wyceny, może wynikać prawidłowa wartość nieruchomości. 

Nie ulega wątpliwości, że dla każdego klienta najbardziej istotny jest poziom wartości określonej w operacie, o czym nie można zapominać na żadnym etapie wyceny.

Do najczęstszych błędów występujących w operatach szacunkowych należą:

Masz wątpliwości co do już sporządzonej wyceny nieruchomości? Zapraszam, jestem gotowa do pomocy. Zawsze stawiam na rzetelność i profesjonalizm.

Ostatnie artykuły