Daria Otręba - specjalista ds. wyceny nieruchomości

Daria Otręba

Specjalista ds. Wyceny Nieruchomości

Ukończyła studia inżynierskie na kierunkach Geodezja i Kartografia i Gospodarka Przestrzenna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie kształci się na Podyplomowych Studiach Wyceny Nieruchomości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

W firmie zajmuje się sporządzaniem projektów operatów szacunkowych, w tym analizą zgromadzonej dokumentacji, badaniem stanu nieruchomości i przeznaczenia określonego w dokumentach planistycznych, a także przeprowadzeniem badań rynku nieruchomości. Do jej obowiązków należy również współpraca z urzędami przede wszystkim w zakresie pozyskiwania danych gromadzonych w ewidencji gruntów i budynków oraz rejestrze cen i wartości nieruchomości. Sukcesywnie zdobywa wiedzę i doświadczenie dzięki uczestnictwu w procesie wyceny różnego rodzaju nieruchomości. 

Wolne chwile lubi spędzać aktywnie na długich spacerach i rowerowych wyprawach. Relaksuje się również czytając powieści kryminalne.