Agata Gusta - rzeczoznawca majątkowy

Agata Gusta

Rzeczoznawca Majątkowy

Doktor nauk ekonomicznych. Z rynkiem nieruchomości związana od 2008 roku, od 2012 r. posiada uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 5538. Pełni funkcję biegłego sądowego z zakresu wyceny nieruchomości przy Sądzie Okręgowym w Łodzi oraz Sądzie Okręgowym w Warszawie. Wpisana na listę rzeczoznawców majątkowych Związku Banków Polskich. W latach 2017-2020 pracowała na stanowisku asystenta w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Łódzkiego.

Posiada gruntowne wykształcenie specjalistyczne. Jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego: ukończyła studia magisterskie na kierunku Ekonomia ze specjalizacją Inwestycje i Nieruchomości, studia podyplomowe Rynek Nieruchomości-Wycena, a także studia doktoranckie. Podstawą nadania stopnia była rozprawa doktorska pt. „Instytucjonalne uwarunkowania determinujące proces wyceny nieruchomości w Polsce”. 

Z racji wykształcenia specjalizuje się w wycenach nieruchomości komercyjnych i analizach rynku nieruchomości. W konsekwencji wieloletniego pełnienia funkcji biegłego sądowego posiada duże doświadczenie w wycenach nieruchomości o skomplikowanym charakterze i praw do nieruchomości (służebności gruntowe, osobiste, przesyłu, najem, dzierżawa).