Wycena nieistniejącej fabryki w Radomiu

Wycena nieistniejącej fabryki w Radomiu

Określenie wartości prawa własności udziału w nieruchomości zabudowanej budynkami fabrycznymi garbarni „Ludros”, położonej w Radomiu, dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania za utratę nieruchomości w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej.

Metodyka wyceny:

Podejście kosztowe

Lokalizacja:

Radom

Rodzaj nieruchomości:

Przemysłowo - produkcyjna

Najtrudniejszą częścią niniejszej opinii było określenie wartości budynków fabrycznych, które wiele lat temu zostały rozebrane (obecnie na działce usytuowany jest salon samochodowy). Zastosowano podejście kosztowe, metodę kosztów odtworzenia lub zastąpienia (w zależności od dostępności pozycji w cennikach), technikę elementów scalonych. W celu ustalenia powierzchni i stanu technicznego budynków, a także przeznaczenia nieruchomości w 1950 r., przebadano wiele archiwalnych dokumentów.

Ostatnie artykuły