Wycena nieruchomości hotelowej w Świnoujściu

Wycena nieruchomości hotelowej w Świnoujściu

Określenie wartości 4* hotelu zlokalizowanego w Świnoujściu do celów sprzedaży. Wycena w podejściu dochodowym, metodą zysków.

Metodyka wyceny:

Podejście dochodowe

Lokalizacja:

Świnoujście

Rodzaj nieruchomości:

Hotel

Obiekt hotelowy stanowi skomplikowany przedmiot wyceny, najczęściej jego wartość określana jest właśnie metodą zysków stosowaną przy określaniu wartości nieruchomości przynoszących lub mogących przynosić dochód, którego wysokości nie można ustalić na podstawie analizy kształtowania się stawek rynkowych czynszów. Dochód ten odpowiada udziałowi właściciela nieruchomości w dochodach osiąganych z działalności prowadzonej na nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny i na nieruchomościach podobnych.

Do prawidłowego określenia wartości niezbędna jest znajomość lokalnego rynku hotelowego, jak również szczegółowa analiza przychodów i kosztów związanych z funkcjonowaniem wycenianego obiektu.

Ostatnie artykuły