Wycena nieruchomości komercyjnej w Tarczynie

Wycena nieruchomości komercyjnej w Tarczynie

Określenie wartości nieruchomości komercyjnej, zabudowanej budynkiem biurowym i budynkami magazynowymi, położonej w gminie Tarczyn. Na działce znajduje się również dom mieszkalny, część terenu jest niezabudowana i przeznaczona pod uprawy rolne. Wycena przy zastosowaniu zarówno podejścia porównawczego, jak i dochodowego, dla celu zabezpieczenia wierzytelności kredytowej.

Metodyka wyceny:

Podejście porównawcze i dochodowe

Lokalizacja:

Tarczyn

Rodzaj nieruchomości:

Grunt zabudowany

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest kilkoma budynkami o różnych funkcjach, stąd konieczność jej podziału na potrzeby wyceny i w konsekwencji zastosowanie różnych podejść i metod. Cały teren ma prawie 4 ha. Nieruchomość ta jest przez nas wyceniana systematycznie od kilku lat, z uwagi na konieczność sprawdzania jak ma się aktualna wartość nieruchomości w stosunku do wysokości udzielonego kredytu hipotecznego.

Ostatnie artykuły