Określenie wartości służebności gruntowej w Warszawie

Określenie wartości służebności gruntowej

Ustalenie wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności drogi koniecznej oraz służebności usytuowania infrastruktury technicznej na rzecz nieruchomości władnącej, stanowiącej grunt przeznaczony pod budowę osiedla domów jednorodzinnych, położony w Warszawie, w dzielnicy Bemowo.

Metodyka wyceny:

Podejście porównawcze

Lokalizacja:

Warszawa

Rodzaj nieruchomości:

Grunt niezabudowany

Opinia miała na celu określenie ile powinien zapłacić właściciel nieruchomości władnącej poszczególnym właścicielom nieruchomości obciążonych (tych, przez które będzie przebiegała droga), za ustanowienie służebności gruntowej. W przedmiotowej sprawie, w celu wybudowania drogi, konieczne jest także wyburzenie budynku magazynowego znajdującego się na jednej z działek, co także należało uwzględnić w wycenie.

Ostatnie artykuły