Wycena nieruchomości w budowie w Łodzi

Wycena nieruchomości w budowie w Łodzi

Określenie wartości nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, położonej w Łodzi, przy ul. Przędzalnianej. Wycena w podejściu mieszanym, metodą pozostałościową w celu zabezpieczenia wierzytelności kredytowej.

Metodyka wyceny:

Podejście mieszane

Lokalizacja:

Łódź

Rodzaj nieruchomości:

W budowie

Przedmiotem wyceny jest grunt o powierzchni 1 426 m kw. zabudowanydwoma wolnostojącymi budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, trzykondygnacyjnymi, niepodpiwniczonymi, z poddaszem nieużytkowym. Budynki mieszkalne znajdujące się na nieruchomości to kamienice wybudowane w 1929 r.

Na nieruchomości planowana jest inwestycja polegająca na generalnym remoncie istniejących budynków mieszkalnych, przebudowie poddaszy i dostosowania ich do celów mieszkalnych. Ponadto planowana jest budowa trzeciego budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokości czterech kondygnacji. W istniejących budynkach będzie łącznie 16 lokali mieszkalnych, w nowym obiekcie znajdzie się 12 lokali mieszkalnych i 1 lokal użytkowy. Powierzchnia użytkowa wszystkich lokali to ponad 1 600 m kw.

Największą trudność w wycenie sprawiło oszacowanie wysokości kosztów niezbędnych do poniesienia w związku z rewitalizacją istniejących budynków, które zawsze są trudne do przewidzenia.

Ostatnie artykuły