Ustalenie wysokości odszkodowania za utratę nieruchomości

Ustalenie wysokości odszkodowania za utratę nieruchomości

Określenie wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej przy ul. Rynek Starego Miasta w Warszawie, dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania za utratę nieruchomości w związku z wejściem w życie Dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy wydanym dnia 26 października 1945 r. (tzw. dekret Bieruta).

Metodyka wyceny:

Podejście porównawcze

Lokalizacja:

Warszawa

Rodzaj nieruchomości:

Grunt zabudowany

Wartość nieruchomości określona została według jej stanu z daty przejęcia tj. z 1952 r. Tym samym niezbędne było przeprowadzenie szerokiej analizy historycznej, mającej na celu ustalenie zarówno stanu otoczenia nieruchomości w tamtym okresie, zwłaszcza w kontekście przebiegu prac budowlanych związanych z odbudową Warszawy, jak również stanu zagospodarowania terenu, dostępu do dróg i sieci infrastruktury technicznej.

Ostatnie artykuły