Aktualizacja opłaty za użytkowanie wieczyste

Aktualizacja opłaty za użytkowanie wieczyste

Określenie wartości nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, położonej przy ul. Kolejowej w Warszawie, w celu aktualizacji wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

Metodyka wyceny:

Podejście porównawcze

Lokalizacja:

Warszawa

Rodzaj nieruchomości:

Grunt zabudowany

Aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste to dość częsty cel sporządzania operatów szacunkowych, zwłaszcza w ostatnich latach. Metodyka wyceny dla tego celu jest ściśle określona przez przepisy prawa tj. Ustawę o gospodarce nieruchomościami i Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

Ostatnie artykuły