Wycena gruntu inwestycyjnego w Milanówku

Wycena gruntu inwestycyjnego w Milanówku

Określenie wartości gruntu deweloperskiego, przeznaczonego częściowo pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, częściowo pod zieleń leśną, zlokalizowanego w centrum Milanówka. Wycena w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami, dla potrzeb wniesienia aportem do spółki.

Metodyka wyceny:

Podejście porównawcze

Lokalizacja:

Milanówek

Rodzaj nieruchomości:

Grunt inwestycyjny

Powierzchnia gruntu to ponad 6 tys. m kw. Teren działki niezabudowany i nieogrodzony, w znacznym stopniu zadrzewiony, wymagający uporządkowania przed rozpoczęciem inwestycji. Nieruchomość bardzo atrakcyjna z punktu widzenia mieszkalnictwa wielorodzinnego, z uwagi na położenie w bliskiej odległości od stacji PKP oraz w otoczeniu licznych punktów usługowo-handlowych i obiektów użyteczności publicznej.

To, co odróżnia przedmiotową działkę od przeciętnych gruntów deweloperskich to fakt, iż znaczna część terenu jest wykluczona z zabudowy, przeznaczona w planie miejscowym na zieleń. Istotnym aspektem wyceny było uwzględnienie tego faktu w szacowanej wartości.

Ostatnie artykuły