Wycena w Obszarze Ograniczonego Użytkowania wokół lotniska

Wycena w Obszarze Ograniczonego Użytkowania wokół lotniska

Oszacowanie wielkości wpływu ustanowienia Obszaru Ograniczonego Użytkowania wokół Lotniska im. Fryderyka Chopina na wartość nieruchomości gruntowej, położonej w Warszawie, w dzielnicy Włochy.

Metodyka wyceny:

Podejście porównawcze

Lokalizacja:

Warszawa

Rodzaj nieruchomości:

Grunt z budynkiem do rozbiórki

Wyceny dla tego celu należą do jednych z najtrudniejszych, z uwagi na konieczność stwierdzenia czy ewentualny spadek wartości nieruchomości, który miał miejsce po wejściu w życie uchwały, wynika właśnie z utworzenia OOU,czy też jest spowodowany zupełnie innymi czynnikami. Dodatkowo, w przedmiotowej sprawie należało uwzględnić położenie przedmiotu wyceny w tzw. strefie Z1, w której wykluczona jest realizacja zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej.

Ostatnie artykuły