Wycena nieruchomości gruntowej o przeznaczeniu rolno-budowlanym

Wycena nieruchomości gruntowej o przeznaczeniu rolno-budowlanym

Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej o powierzchni ok. 3 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym o charakterze siedliska wiejskiego oraz budynkiem drewnianej stodoły, kwalifikującymi się do rozbiórki. Nieruchomość położna w powiecie łódzkim wschodnim. Wycena przy zastosowaniu podejścia porównawczego w celu zniesienia współwłasności.

Metodyka wyceny:

Podejście porównawcze

Lokalizacja:

Powiat łódzki wschodni

Rodzaj nieruchomości:

Grunt zabudowany

Trudność wyceny polegała na konieczności uwzględnienia w wartości perspektywy wykorzystania działki w szerszym zakresie, z uwagi na planowaną przez gminę zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo wycenę komplikował fakt, iż w okolicach Łodzi tereny o tak dużych powierzchniach rzadko są przedmiotem obrotu.

Ostatnie artykuły