Ciekawe szkolenie dotyczące wyceny stacji paliw

Szkolenie dotyczące wyceny stacji paliw

8 września 2017 r. uczestniczyliśmy w ciekawym szkoleniu dotyczącym wyceny stacji paliw, zorganizowanym przez Mazowieckie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych. Wykładowcą była rzeczoznawca majątkowy p. Mirosława Czaplińska (RICS), wykładowca na Uniwersytecie Gdańskim oraz w Wyższej Szkole Bankowej. P. Czaplińska posiada dwunastoletnie doświadczenie pracy w Lotos Paliwa Sp. z o. o.

Na początku omówiony został detaliczny rynek handlu paliwami w Polsce. Następnie przedstawiona została problematyka stacji paliw jako nieruchomości z potencjałem handlowym. Kolejno omówiono modele funkcjonowania stacji paliw, informacje niezbędne do wyceny stacji paliw, dokonano analizy potencjału handlowego. Kolejnym krokiem było przeprowadzenie kalkulacji wartości stacji paliw wg polskich standardów i standardów RICS. Ostatnim krokiem było wykonanie analizy podobieństw i różnic pomiędzy wyceną nieruchomości stacji paliw a przedsiębiorstwem stacji paliw. Szkolenie pozwoliło nam na poszerzenie wiedzy dotyczącej funkcjonowania stacji paliw, a tym samym podniesienie kwalifikacji w zakresie wyceny tego szczególnego rodzaju nieruchomości.

Ostatnie artykuły