Wycena nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym

Wycena nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym

Wycena nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym, położonej w pobliżu prawego brzegu rzeki Wisły, w dzielnicy Wawer. Wycena w podejściu dochodowym, metodą inwestycyjną, techniką dyskontowania strumieni dochodów dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności kredytowej.

Metodyka wyceny:

Podejście dochodowe

Lokalizacja:

Warszawa

Rodzaj nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana budynkiem biurowym

Budynek biurowy o wysokim standardzie wykończenia o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej. Wycena ta wymagała poświęcenia dużej uwagi analizie rynku nieruchomości biurowych i biurowo-usługowych. Bardzo ważnym aspektem tej wyceny było ustalenie takich parametrów jak wysokość stopy kapitalizacji, stopy dyskontowej i wskaźnika pustostanów.

Ostatnie artykuły