Ustanowienie biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Łodzi

Ustanowienie biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Łodzi

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, iż na podstawie par. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych, Pani Agata Gusta została, przez Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi, ustanowiona biegłym sądowym z zakresu szacowania nieruchomości, praw do nieruchomości oraz czynszów przy Sądzie Okręgowym w Łodzi.

Ostatnie artykuły