Rozwój łódzkiego rynku hotelowego na tle innych dużych miast Polski

Rozwój łódzkiego rynku hotelowego

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem opublikowanym w czasopiśmie naukowym, Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 350-2018, dotyczącym rozwoju łódzkiego rynku hotelowego na tle innych miast Polski. Autorem jest p. Agata Gusta, rzeczoznawca majątkowy oraz wykładowca Katedry Inwestycji i Nieruchomości Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Niniejszy artykuł przedstawia aktualny poziom rozwoju rynku nieruchomości hotelowych w Łodzi na tle innych polskich miast, zawiera analizę w zakresie miejsc i liczby obiektów noclegowych oraz pokazuje stopień ich wykorzystania i rozmieszczenia przestrzennego. Podsumowanie tekstu stanowi próba oceny bliższych i dalszych perspektyw rozwoju tegoż rynku w mieście wraz ze wskazaniem potencjalnych zagrożeń.

Link do artykułu

Ostatnie artykuły