Wyniki II części ankiety przeprowadzonej wśród rzeczoznawców majątkowych

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród rzeczoznawców majątkowych – część II

Wracam z kolejną partią wyników ankiety dotyczącej czynników wpływających na dokładność wycen nieruchomości. Dziś informacje jak rzeczoznawcy majątkowi zapatrują się na kwestie kształcenia, a konkretnie praktyki zawodowe dla adeptów zawodu. Ostatnio natknęłam się na sporo dyskusji na ten temat, a to jak rzeczoznawca jest przygotowany do swojej roli z pewnością ma istotne znaczenie dla jakości sporządzanych przez niego wycen.

Ankietowani zostali zapytani na ile zgadzają się ze stwierdzeniem, że praktyki zawodowe trwają dostatecznie długo, a liczba sporządzanych w ich trakcie operatów szacunkowych jest wystarczająca (zgodnie z przepisami trwają 6 miesięcy, a w ich trakcie wycenia się 6 nieruchomości). Z tym stwierdzeniem nie zgodziło się 66% ankietowanych (36% odpowiedzi zdecydowanie nie, 30% raczej nie). Odmiennego zdania było 20% rzeczoznawców, w tym 5% wybrało odpowiedź zdecydowanie tak. Widać wyraźnie, że rzeczoznawcy dostrzegają, iż praktyki zawodowe nie przygotowują dostatecznie do pracy w zawodzie.

W odpowiedzi na drugie pytanie z tego tematu, czy praktyki zawodowe powinny być realizowane wyłącznie w formie indywidualnej, u rzeczoznawcy majątkowego (obecnie jest możliwośc organizowania praktyk grupowych, z której wiele osób korzysta), respondenci byli podzieleni. Większość (46%) opowiedziało się za tą opcją – 26% odpowiedziało zdecydowanie tak, 20% raczej tak. Odmiennego zdania było 28% osób, w tym 8% wybrało odpowiedź zdecydowanie nie. Stosunkowo dużo osób (26%) wybrało odpowiedź trudno powiedzieć.

Osobiście uważam, że praktyki dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych powinny trwać zdecydowanie dłużej i mieć charakter indywidualny, w formie zbliżonej do aplikacji w zawodach prawniczych.

Ostatnie artykuły