Na co uważać przy zakupie gruntu bez planu miejscowego?

Na co uważać przy zakupie gruntu bez planu miejscowego?

Zakup gruntu w warunkach polskich jest inwestycją o dużym ryzyku – w szczególności z uwagi na to, że większość powierzchni kraju nie jest pokryta planami miejscowymi, które w sposób jednoznaczny wskazują możliwości zagospodarowania działki.

Trzeba wiedzieć, że w przypadku braku planu miejscowego inwestycję można realizować na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, która wydawana jest po spełnieniu kilku przesłanek, określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Kluczowe jest spełnienie warunku tzw. dobrego sąsiedztwa: co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, musi być zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy. Ponieważ kryteria spełnienia tego warunku nie są ostre, wiele zależy od konkretnej gminy. W niektórych gminach podchodzi się do tej kwestii dość liberalnie, w innych wręcz przeciwnie. Dlatego warto przed zakupem zapytać w urzędzie jakie są perspektywy na uzyskanie decyzji WZ, a najlepiej uzyskać tę decyzję przed zakupem działki, aby ograniczyć ryzyko problemów z zabudową.

Trzeba wiedzieć, że w przypadku kiedy gmina jest w trakcie sporządzania planu miejscowego, może zawiesić postepowanie o wydanie decyzji WZ na 9 miesięcy. Gdy sporządzanie planu jest na początkowym etapie może to opóźnić planowaną budowę, a w przypadku kiedy jest już prawie gotowy, spowodować, że nie będziemy mogli postawić na działce tego co zamierzaliśmy. Dlatego zawsze warto sprawdzić czy gmina prowadzi postepowanie w zakresie sporządzania planu na danym terenie i czy już wiadomo na co będzie przeznaczona działka, którą jesteśmy zainteresowani.

Inne kluczowe warunki jakie trzeba spełnić, żeby uzyskać decyzje WZ związane są z dostępem do mediów i drogi. Działka musi mieć uregulowany dostęp do drogi publicznej, jeżeli nie ma, będzie trzeba ten dostęp uzyskać np. poprzez ustanowienie służebności drogi koniecznej na działkach sąsiednich, co jest możliwe, ale czasochłonne. Inny możliwy problem to położenie działki przy drodze publicznej, ale bez możliwości urządzenia zjazdu – taka sytuacja w szczególności może wystąpić w przypadku lokalizacji działki przy drodze szybkiego ruchu. Działka musi mieć też możliwość przyłączenia do prądu, pozostałe media sieciowe można zastąpić budową studni czy oczyszczalni ścieków.

Istotne jest także oznaczenie użytku gruntowego działki. Dużo łatwiej uzyskać decyzję o warunkach zabudowy w przypadku działek oznaczonych jako grunt zabudowany (np. B, Ba) lub rolny, klas IV-VI. Grunty rolne klas I-III, w przypadku chęci ich zabudowy, wymagają uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze, która nie zawsze jest wydawana. Lepiej unikać zakupu tego typu gruntów, jeśli mamy plany odnośnie zabudowy.

Przeszkodą w zabudowie gruntu nieobjętego planem miejscowym mogą być inne ograniczenia, takie jak: położenie gruntu na terenie parku krajobrazowego (i związany z tym dość powszechny obecnie zakaz zabudowy w odległości 100 m od jeziora), na terenie zagrożonym powodzią, czy obszarze zadrzewionym, gdzie istniejące drzewa wymagają zgody na wycinkę.

Link do artykułu

Ostatnie artykuły