Inflacja a ceny mieszkań na przykładzie rynku łódzkiego

Inflacja a ceny mieszkań na przykładzie rynku łódzkiego

Czy inflacja koreluje z cenami na rynku nieruchomości? Postanowiłam zbadać jak kształtowały się ceny mieszkań w Łodzi w poszczególnych latach (dane z IV kwartału każdego roku opublikowane przez NBP) na tle średniorocznego wskaźnika inflacji. Według mojej wiedzy, wynikającej z analizy licznych danych o cenach nieruchomości, zarówno mieszkaniowych, jak i komercyjnych, co do zasady zmiany cen na rynku nieruchomości nie mają wiele wspólnego z wskaźnikiem inflacji. Potwierdza to także powyższy wykres.

O ile w okresach istotnych wzrostów cen na łódzkim rynku mieszkań (lata 2006-2008 i 2018-2021) mieliśmy do czynienia także ze wzrostem wskaźnika inflacji, to podobnej korelacji nie widać w innych okresach. W latach spadków cen mieszkań (2009-2012) wskaźnik inflacji utrzymywał się na poziomie ok. 3-4% rocznie. Z kolei w czasie stabilizacji cen nieruchomości mieszkaniowych w Łodzi mieliśmy do czynienia z deflacją.

Obecnie mamy najwyższy od 20 lat wzrost poziomu cen towarów i usług. Z kolei, mając na uwadze ogólną sytuację gospodarczą, trudno zakładać, że rok 2022 przyniesie również spektakularne wzrosty cen na rynku mieszkań. Inna interesująca kwestia wynikająca z powyższego wykresu dotyczy różnicy pomiędzy średnimi cenami mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w Łodzi. Dotychczas różnica ta oscylowała w granicach kilkuset złotych za metr kwadratowy, w niektórych latach dochodząc do poziomu ok. 1 000 zł. W 2021 r. zwiększyła się do ok. 1 500 zł i jak wynika z danych z II kwartału 2022 r., poziom ten utrzymuje się. Ciekawe czy tendencja ta utrzyma się w kolejnych latach.

Ostatnie artykuły