Obrót gruntami niezabudowanymi w podłódzkich powiatach

Obrót gruntami niezabudowanymi w podłódzkich powiatach

Liczba transakcji gruntami w podłódzkich powiatach na przestrzeni ostatnich lat nieustannie rośnie. Pierwszy istotny skok można zauważyć w 2018 roku, kolejny w roku 2020 i 2021. To normalne zjawisko na rynku nieruchomości, że w okresach hossy obrót jest duży.

W latach 2020-2021 niewątpliwie do wzrostu zainteresowania zakupem gruntów przyczyniła się pandemia COVID-19, która w przypadku wielu osób wygenerowała potrzebę wyprowadzki z miasta lub posiadania domku letniskowego. Czy tak wysoki obrót utrzyma się w 2022 r.?

W kontekście ograniczeń w dostępie do kredytów hipotecznych, wysokiej inflacji i ogólnie niekorzystnej sytuacji gospodarczej, wydaje się, że obrót gruntami powinien być niższy. Analiza danych z powiatu zgierskiego nie potwierdza jednak tej hipotezy. Z danych wynika, że w 2022 r. miało miejsce prawie 1000 transakcji gruntami niezabudowanymi. Realnie transakcji było jeszcze więcej – akty notarialne spływają do starostwa powiatowego z pewnym opóźnieniem. Pokazuje to, że jeżeli obrót będzie niższy niż w 2021 roku, to nieznacznie.

Ostatnie artykuły