Sytuacja na łódzkim rynku nieruchomości biurowych w drugiej połowie 2022 r.

Sytuacja na łódzkim rynku nieruchomości biurowych w drugiej połowie 2022 r.?

Łódzki rynek biurowy z pewnością ma się gorzej niż przed pandemią. Po pierwsze wynika to ze zmiany sposobu funkcjonowania firm, w szczególności upowszechnienia się pracy zdalnej, która zostanie z nami na stałe. W wielu firmach nie zdecydowano się na powrót do pracy całkowicie stacjonarnej. Bardzo powszechny jest system pracy hybrydowej (częściowo zdalnej/częściowo stacjonarnej), na co naciskają pracownicy. Możliwość pracy przynajmniej częściowo zdalnej stała się ważnym czynnikiem dla większości zatrudnionych.

Popyt na biura mógłby zrównoważyć napływ nowych firm do Łodzi, generujących zapotrzebowanie na powierzchnię biurową, jednakże obecna sytuacja gospodarcza temu nie sprzyja. Oczywiście pojawiają się nowi najemcy, jednakże w niewystarczającym stopniu aby zapełnić istniejące powierzchnie biurowe.

Najbliższe miesiące będą rynkiem najemców. Z danych wynika, że pomimo wysokiej inflacji, aktualne wywoławcze stawki czynszów kształtują się na zbliżonym poziomie do stawek z końca 2019 r., a więc sprzed pandemii. Przy wysokim wskaźniku pustostanów, na poziomie ponad 18%, możliwości podwyżek są ograniczone, może za wyjątkiem najbardziej atrakcyjnych powierzchni.

Prognozuję, że czynsze pozostaną na stabilnym poziomie, presję na obniżki ogranicza z kolei wysoki wskaźnik inflacji. Zdecydowanie w najgorszej sytuacji są wynajmujący biurowców o najniższym standardzie, klasy C, gdyż duża dostępność lepszych powierzchni biurowych spowoduje, że będzie miała miejsce relokacja najemców. Rynek ten rzadko jest przedmiotem analiz, ale z mojej wiedzy wynika, że w sektorze biur klasy C wskaźnik pustostanów jest zdecydowanie wyższy niż w przypadku nowoczesnych powierzchni biurowych.

Aktualna stopa zwrotu z najlepszych budynków biurowych w Łodzi wynosi ok. 6%. Jest wyższa niż przed pandemią i prognozuje się jej dalszy wzrost, co oznacza zwiększające się ryzyko inwestowania w sektor nieruchomości biurowych.

Ostatnie artykuły