Zarzuty do opinii biegłego sądowego ds. wyceny nieruchomości

Zarzuty do opinii bieglego ds. wyceny nieruchomosci

Kwestionowanie operatu szacunkowego pojawia się zasadniczo przy wycenach sporządzanych dla urzędów oraz sądów, przy czym w każdym przypadku ma nieco inną formę.

Po otrzymaniu opinii sądowej każda ze stron postępowania może wypowiedzieć się na jej temat w formie pisemnej. Pisma stron, w większości przypadków przygotowywane przez pełnomocników, osobiście dzielę na te z pytaniami i zarzutami do opinii.

Pisma z pytaniami mają na celu wyjaśnienie niezrozumiałych dla czytającego kwestii metodycznych czy upewnienie się, że wszystkie istotne dla wyceny cechy nieruchomości zostały uwzględnione. Pisma z zarzutami to z kolei te, w których strona jednoznacznie kwestionuje wycenę, wskazując co jej zdaniem jest zrobione źle.

Pisma z zarzutami zawsze wywołują większe bądź mniejsze emocje. Nie znam biegłego, który lubiłby tę część swojej pracy. Z jednej strony jest świadomość, że strony walczą o swoje interesy, ale mimo wszystko ciężko się czyta negatywną opinię na temat pracy, którą w swoim przekonaniu wykonało się najlepiej jak to możliwe. Zwłaszcza wiedząc, że autorzy zazwyczaj nie mają specjalistycznej wiedzy nt. wyceny.

Po 10 latach praktyki w temacie zarzutów mam następujące wnioski:

Ostatnie artykuły