Dane do wyceny w podejściu porównawczym

Dane do wyceny w podejściu porównawczym

Jak wynika z różnych badań, rzeczoznawcy majątkowi w Polsce zdecydowanie najczęściej wykonują wyceny przy zastosowaniu tzw. podejścia porównawczego, które polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu rynkowego.

Dane o nieruchomościach porównawczych pozyskuje się z aktów notarialnych oraz Rejestru Cen Nieruchomości (RCN) prowadzonego w każdym powiacie. Wydawałoby się, że jest to zadaniem niezwykle prostym. Nic bardziej mylnego, dlaczego?

W wycenie w podejściu porównawczym najważniejszym etapem jest wyselekcjonowanie właściwych danych. Z uwagi na powyższe czynniki jest to zadanie czasochłonne, gdyż rzeczoznawca najpierw musi doprowadzić bazę danych do czytelnej formy, a następnie pozyskać z różnych źródeł brakujące informacje o nieruchomościach, które były przedmiotem obrotu, w zakresie znacznie większej liczby transakcji niż te, które faktycznie zostaną wykorzystane do obliczeń.

Jak skrupulatnie zostanie przeprowadzona powyższa analiza zależy od rzetelności rzeczoznawcy majątkowego. Teoretycznie wszyscy rzeczoznawcy mają dostęp do tych samych danych transakcyjnych, ale dla dokładności wyniku wyceny kluczowe jest jak rzeczoznawca z tych danych skorzysta. 

Ostatnie artykuły