Wyniki I części ankiety przeprowadzonej wśród rzeczoznawców majątkowych

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród rzeczoznawców majątkowych – część I

W grudniu 2022 r., na potrzeby pracy doktorskiej, przeprowadzałam ankietę wśród rzeczoznawców majątkowych dotyczącą czynników wpływających na dokładność wycen nieruchomości.

W części merytorycznej badania wzięły udział 264 osoby. Pierwsza część ankiety odnosiła się do wpływu na dokładność wyceny czynników formalno-prawnych. Pierwsze z pytań związane było z prawnymi uregulowaniami procesu wyceny, w Ustawie o gospodarce nieruchomościami (dalej UGN) i Rozporządzeniu w sprawie wyceny nieruchomości  i sporządzania operatu szacunkowego (dalej RRM). Ankietowani zostali zapytani na ile zgadzają się ze wskazanymi w ankiecie stwierdzeniami.

Ankietowani byli zgodni co do tego, że przepisy prawa:

W odpowiedzi na pytanie czy uregulowania zasad wyceny na gruncie przepisów prawa są zbyt mało szczegółowe ankietowani byli podzieleni, przy czym większość nie zgodziła się z tym stwierdzeniem, 34% wybrało odpowiedź raczej nie, a 15% zdecydowanie nie. 36% respondentów odpowiedziało twierdząco, z czego tylko 9% wskazało odpowiedź zdecydowanie tak, a pozostałe 27% raczej tak. 

Ostatnie artykuły